De viva voz

Pai meu (Amén, camarada)

El escritor Claudio Rodríguez Fer.

Claudio Rodríguez Fer

 

  Pai meu(Amén, camarada)

A meu pai, Claudio Rodríguez Rubio

Pai meu que estiveches no cárcere:

solidario sexa o teu nume,

veña a nós o teu reino sen reis

e fágase a túa xenerosa vontade

aquí na Terra, e nos astros do ceo

a dos cosmonautas rusos

nos que ti criches contra todo deus.

Que o pan noso de cada día

o poidamos gañar

coma ti honradamente

e perdoa que aínda non teñamos feita

a revolución da conciencia

que traia paz, xustiza e liberdade

a este mundo dominado por quen as destrúe.

O teu exemplo non nos deixará caer na tentación

do esquecemento ou da indiferenza

para librarnos do mal por nós mesmos.

Amén, camarada.

  Do libro Ámote vermella (Xerais, 2009).

 

Padre mío(Amén, camarada)

A mi padre, Claudio Rodríguez Rubio

Padre mío que estuviste en la cárcel:

solidario sea tu numen,

venga a nosotros tu reino sin reyes

y hágase tu generosa voluntad

aquí en la Tierra, y en los astros del cielo

la de los cosmonautas rusos

en los que tú creíste contra todo dios.

Que el pan nuestro de cada día

lo podamos ganar

como tú honradamente

y perdona que todavía no hayamos hecho

la revolución de conciencia

que traiga paz, justicia y libertad

a este mundo dominado por quien las destruye.

Tu ejemplo no nos dejará caer en la tentación

del olvido o de la indiferencia

para librarnos del mal por nosotros mismos.

Amén, camarada.

Traducción del gallego al castellano por el autor.

*Claudio Rodríguez Fer es poeta. Su último libro, Claudio Rodríguez FerValente vital (Ginebra, Saboya, París) (Universida de Santiago, 2015). 

Más sobre este tema
stats